x

Salgsbetingelser

Vilkår & betingelser

af E-handelsvirksomhed / E-handel (e-shop)

KATY PATY design, s.r.o.

Hjemsted: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

CVR-nr.: 03789861

Virksomheden er registreret i virkomhedsregistret ved byretten i Prag

afsint C, bilag 237572,

Tel.: +420 778 449 545

E-mail: info@katypaty.com

(I det følgende betegnes som "Sælger")

 

Sælgers adresse:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tjekkiet

 

Sælgers Show-room (efter forudgående aftale):

Na Břehu - Redpoint-bygningen (på den anden side af betonbroen, hjørnet overfor - krydset af gaderne: Na Břehu a Mlékárenská) 19000 Praha 9 - Vysočany

 

1      Indledende bestemmelser

1/1     Disse Vilkår & betingelser beskriver et detaljeret forhold mellem Sælger og kunde (i det følgende kun "Køber") for salg af varer via elektronisk handel på: www.katypaty.com (herefter "Elektronisk handel").

1/2     Forholdet mellem Sælger og Køber bestemmes efter tjekkisk lov, navnlig lov nr. 89/2012, lovsamlingen, Civillovbog, iflg. gyldige formulering, og lov nr. 634/1992 lovsamlingen, iflg. gyldige formulering.

1/3     Sælger afgiver ingen erklæring med hensyn til, at oplysninger om E-handel og E-handel varer, der udbydes, er passende, godkendt eller tilpasset til brug i andre steder uden for Tjekkiet. Hvis Køberen kommer ind på en E-handels site fra steder uden for Tjekkiet eller anvendes uden for Tjekkiet, er for konsekvenserne i forbindelse af sådan en indgang eller brug fuld ansvarlig.

2           Formål af aftale

2/1     Sælger forpligter sig til at levere de varer til Køber, i den angivne rækkefølge iflg. bestillingssedlen fra E-handel og Køber accepterer at betale for levering af varerne den aftalte pris, alle iflg. disse Vilkår & betingelser.

3           E-handels miljø

3/1     I E-handel kan Køber bestille varer direkte og uden registrering.

3/2     Ved bestilling af varer, er Køber forpligtet til at angive korrekte og sande oplysninger. Dataene, der er nævnt af Køberen ved varebestilling, anses af Sælger som korrekte.

3/3     Køber anerkender, at den Elektroniske handel ikke kan være til rådighed hele tiden, især med hensyn til den nødvendige vedligeholdelse af Sælgerens hardware og software, hhv. nødvendige vedligeholdelse af hardware og software af tredjepart.

3/4     Køber anerkender, at softwaren og andre komponenter i web interface af den Elektronisk handel (herunder billeder af de varer, der tilbydes) er beskyttet af copyright. Køber forpligter sig til at ikke deltage i aktiviteter, der kan tillade ham eller tredjemand til at ulovligt gribe ind i eller bruge softwaren eller andet indhold af den webbaserede Elektroniske handel.

4           Bestilling af varer og indgåelse af en aftale

4/1     Forelagte varer er bestemt til det formål som er angivet i varebeskrivelsen. Brug af varerne på en anden måde eller til noget andet formål eller i strid med de instruktioner eller brugsanvisning, som er til varen udstedt, og for konsekvenserne heraf en sådan adfærd er udenfor Sælgers ansvar.

4/2     For at indtaste de gyldige ordrer i Elektronisk handel skal alle nødvendige data og oplysninger angivet i bestillingsformularen være fuldstændig og korrekt gennemført. For varebestilling, udfyldes af Køberen en bestillingsformular i Sælgerens web interface. Bestillingsformular indeholder navnlig oplysninger om:

(a)      bestilling af varer (bestilte varer "indsættes" Køberen til en elektronisk indkøbskurv i Sælgernes web interface)

(b)      metoden til betaling af købesummen, oplysninger om den ønskede leveringsmetoden af bestilte varer og

(c)      oplysninger om omkostningerne forbundet med levering af varer (i det følgende benævnt som "Ordre").

4/3     Før endelig og bindende bekræftelse af Ordren kan Køber hele Ordren og indtastede data, herunder accept af disse Vilkår & betingelser, prisen for de bestilte varer herunder eventuelle ekspeditionscentre og transportomkostninger gældende på tidspunktet hvor Orden var klar til at sende, kontrollere og rette.

4/4     Hvis Køber er med bestillingssedlen enig, bekræfter Ordren ved at klikke på knappen "Send" og Orden blive sendt til forarbejdning. Således sendt Ordre er for Køberen bindende.

4/5     Tilbud, priser og tilgængeligheden af varer som er omhandlet i Elektronisk handel, udgør Sælgers opgørelse af umiddelbar faktiske situation. Af tekniske og organisatoriske årsager kan disse data på tidspunktet for afsendelse af Ordre til tidspunktet hvor Sælgeren Ordre modtager (i henhold til stk. 4/6) være forandret, så varer, der har været i E-handel på det tidspunkt, Ordren var erklæret, kan ikke længere være iflg. de erklærede betingelser tilgængelige.

4/6     Til den E-mail adresse, som er angivet i Orden sender Sælger straks en e-mail, hvor Køber får bekræftet modtagelse af Ordren.

4/7     Sælger forbeholder sig ret til at ikke anerkende Orden i begrundede tilfælde og især i tilfælde af udtømning af lagre af varer, i tilfælde af manglende adgang til varer fra en leverandør, i tilfælde af åbenlyse fejl om pris eller beskrivelse af varer i produktkataloget, i E-handel eller hvis Køberen er en person, der tidligere har overtrådt en aftalemæssig forpligtelse til Sælger.

4/8     Aftale er indgået i det tjekkiske sprog; Der er muligt at indgå aftalen også på et fremmedsprog. Afsluttet købsaftale arkiveres af Sælger i elektronisk form i en periode på 5 år med henblik på et faktum om en opfyldelse af aftale, og den er ikke tilgængelig for tredjemand. Information om de enkelte tekniske trin, der fører til indgåelsen af aftalen er tydelige fra disse forretningsbetingelser, hvor denne proces er klart beskrevet

4/9     Ved indgåelse af aftale kan bruges en fjernkommunikationsteknik. Hvis ved afslutningen af aftalen blev fjernkommunikationsteknik brugt, betaler Køber deres omkostninger til at bruge disse midler alene.

5           Produkt pris og betalingsbetingelser

5/1     Prisen for varer er fastsat i indkøbsaftale og er defineret i lov nr. 526/1990 i lovsamlingen iflg. gyldige formulering, om priserne, som er opført i den Elektroniske handel som en endelig pris. Udgifterne til forsendelse og transport, som er angivet i den Elektroniske handel i beskrivelsen af de mulige måder af levering kan adskille sig og den forskel bliver efterfølgende tilskrivet til Orderen. Den endelige beregnede pris i fuldført Ordre på den måde opført inkl. transportomkostninger.

5/2     Betaling for varer og forsendelsesomkostninger udføres:

(a)       via bankoverførsel til sælgers konto indehaves af Sparekassen Bank Citfin (i det følgende kun "Sælgers Konto") med en løbetid på syv dage fra aftalens indgåelse, men altid før levering; en betingelse for betalingsforpligtelsen er også en angivelse af den variable symbol,

(b)      gennem et lån ydet af CREDIT ALLIANCE, SE, CVR: 24805394, hjemsted, Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9.

5/3     Faktura er udstedt i henhold til en aftale mellem Sælger & Køber og fungerer også som et skat dokument. Køber kan modtage varen kun når prisen er fuld betalt.

6           Levering af varer

6/1     Køber erhverver ejendomsretten til varerne ved at betale hele købesummen eller ved modtagelse af varer -baseret iflg. det hvad der kommer senere.

6/2     Bestilte varer vil blive leveret til Køberen på det angivne sted som Køberen i Ordren har anført som den fulde adresse; Køber anerkender dog, at varerne er bestemt til anvendelse kun i Den Tjekkiske Republik.

6/3     Leveringen begynder på datoen for en gyldig købsaftale i henhold til artikel 6/4 denne Vilkår & betingelser, dvs. ved bekræftelsen af Ordre via e-mail fra Sælgeren. I tilfælde af, at køberen har valgt muligheden for betaling ved forud bankoverførsel, skal leveringsperioden ikke påbegyndes, før den fulde betaling af købsprisen, dvs. den passende beløb til Sælgers konto er tilskrevet.

 Potřebujete zajistit výhodné financování Vašeho podnikatelského projektu nebo nákupu vybavení?

Rád Vám kdykoliv poradí náš specialista:

Bc. Petr Ledvina