Salgsbetingelser

Vilkår & betingelser

af E-handelsvirksomhed / E-handel (e-shop)

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

Hjemsted: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

Virksomheden er registreret i virkomhedsregistret ved byretten i Prag

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

www: www.katypaty.com

(I det følgende betegnes som "Sælger")

 

Sælgers adresse til korrespondance:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tjekkiet

 

Sælgers Show-room:

Na Břehu - Redpoint-bygningen, 19000 Praha 9 - Vysočany

Sælgers Show-room:

KATY PATY Drive, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tjekkiet

 


1           Indledende bestemmelser

1/1     Disse Vilkår & betingelser beskriver et detaljeret forhold mellem Sælger og kunde (i det følgende kun "Køber") for salg af varer via elektronisk handel på: www.katypaty.com (herefter "Elektronisk handel").

1/2     Forholdet mellem Sælger og Køber bestemmes efter tjekkisk lov, navnlig lov nr. 89/2012, lovsamlingen, Civillovbog, iflg. gyldige formulering, og lov nr. 634/1992 lovsamlingen, iflg. gyldige formulering.

1/3     Sælger afgiver ingen erklæring med hensyn til, at oplysninger om E-handel og E-handel varer, der udbydes, er passende, godkendt eller tilpasset til brug i andre steder uden for Tjekkiet. Hvis Køberen kommer ind på en E-handels site fra steder uden for Tjekkiet eller anvendes uden for Tjekkiet, er for konsekvenserne i forbindelse af sådan en indgang eller brug fuld ansvarlig.

2           Formål af aftale

2/1     Sælger forpligter sig til at levere de varer til Køber, i den angivne rækkefølge iflg. bestillingssedlen fra E-handel og Køber accepterer at betale for levering af varerne den aftalte pris, alle iflg. disse Vilkår & betingelser.

3           E-handels miljø

3/1     I E-handel kan Køber bestille varer direkte og uden registrering.

3/2     Ved bestilling af varer, er Køber forpligtet til at angive korrekte og sande oplysninger. Dataene, der er nævnt af Køberen ved varebestilling, anses af Sælger som korrekte.

3/3     Køber anerkender, at den Elektroniske handel ikke kan være til rådighed hele tiden, især med hensyn til den nødvendige vedligeholdelse af Sælgerens hardware og software, hhv. nødvendige vedligeholdelse af hardware og software af tredjepart.

3/4     Køber anerkender, at softwaren og andre komponenter i web interface af den Elektronisk handel (herunder billeder af de varer, der tilbydes) er beskyttet af copyright. Køber forpligter sig til at ikke deltage i aktiviteter, der kan tillade ham eller tredjemand til at ulovligt gribe ind i eller bruge softwaren eller andet indhold af den webbaserede Elektroniske handel.

4           Bestilling af varer og indgåelse af en aftale

4/1     Forelagte varer er bestemt til det formål som er angivet i varebeskrivelsen. Brug af varerne på en anden måde eller til noget andet formål eller i strid med de instruktioner eller brugsanvisning, som er til varen udstedt, og for konsekvenserne heraf en sådan adfærd er udenfor Sælgers ansvar.

4/2     For at indtaste de gyldige ordrer i Elektronisk handel skal alle nødvendige data og oplysninger angivet i bestillingsformularen være fuldstændig og korrekt gennemført. For varebestilling, udfyldes af Køberen en bestillingsformular i Sælgerens web interface. Bestillingsformular indeholder navnlig oplysninger om:

(a)      bestilling af varer (bestilte varer "indsættes" Køberen til en elektronisk indkøbskurv i Sælgernes web interface)

(b)      metoden til betaling af købesummen, oplysninger om den ønskede leveringsmetoden af bestilte varer og

(c)      oplysninger om omkostningerne forbundet med levering af varer (i det følgende benævnt som "Ordre").

4/3     Før endelig og bindende bekræftelse af Ordren kan Køber hele Ordren og indtastede data, herunder accept af disse Vilkår & betingelser, prisen for de bestilte varer herunder eventuelle ekspeditionscentre og transportomkostninger gældende på tidspunktet hvor Orden var klar til at sende, kontrollere og rette.

4/4     Hvis Køber er med bestillingssedlen enig, bekræfter Ordren ved at klikke på knappen "Send" og Orden blive sendt til forarbejdning. Således sendt Ordre er for Køberen bindende.

4/5     Tilbud, priser og tilgængeligheden af varer som er omhandlet i Elektronisk handel, udgør Sælgers opgørelse af umiddelbar faktiske situation. Af tekniske og organisatoriske årsager kan disse data på tidspunktet for afsendelse af Ordre til tidspunktet hvor Sælgeren Ordre modtager (i henhold til stk. 4/6) være forandret, så varer, der har været i E-handel på det tidspunkt, Ordren var erklæret, kan ikke længere være iflg. de erklærede betingelser tilgængelige.

4/6     Til den E-mail adresse, som er angivet i Orden sender Sælger straks en e-mail, hvor Køber får bekræftet modtagelse af Ordren.

4/7     Sælger forbeholder sig ret til at ikke anerkende Orden i begrundede tilfælde og især i tilfælde af udtømning af lagre af varer, i tilfælde af manglende adgang til varer fra en leverandør, i tilfælde af åbenlyse fejl om pris eller beskrivelse af varer i produktkataloget, i E-handel eller hvis Køberen er en person, der tidligere har overtrådt en aftalemæssig forpligtelse til Sælger.

4/8     Aftale er indgået i det tjekkiske sprog; Der er muligt at indgå aftalen også på et fremmedsprog. Afsluttet købsaftale arkiveres af Sælger i elektronisk form i en periode på 5 år med henblik på et faktum om en opfyldelse af aftale, og den er ikke tilgængelig for tredjemand. Information om de enkelte tekniske trin, der fører til indgåelsen af aftalen er tydelige fra disse forretningsbetingelser, hvor denne proces er klart beskrevet

4/9     Ved indgåelse af aftale kan bruges en fjernkommunikationsteknik. Hvis ved afslutningen af aftalen blev fjernkommunikationsteknik brugt, betaler Køber deres omkostninger til at bruge disse midler alene.

5           Produkt pris og betalingsbetingelser

5/1     Prisen for varer er fastsat i indkøbsaftale og er defineret i lov nr. 526/1990 i lovsamlingen iflg. gyldige formulering, om priserne, som er opført i den Elektroniske handel som en endelig pris. Udgifterne til forsendelse og transport, som er angivet i den Elektroniske handel i beskrivelsen af de mulige måder af levering kan adskille sig og den forskel bliver efterfølgende tilskrivet til Orderen. Den endelige beregnede pris i fuldført Ordre på den måde opført inkl. transportomkostninger.

5/2     Betaling for varer og forsendelsesomkostninger udføres:

(a)       via bankoverførsel til sælgers konto indehaves af Sparekassen Bank Citfin (i det følgende kun "Sælgers Konto") med en løbetid på syv dage fra aftalens indgåelse, men altid før levering; en betingelse for betalingsforpligtelsen er også en angivelse af den variable symbol,

(b)      gennem et lån ydet af CREDIT ALLIANCE, SE, CVR: 24805394, hjemsted, Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,

(b)      med kreditkort.

5/3     Faktura er udstedt i henhold til en aftale mellem Sælger & Køber og fungerer også som et skat dokument. Køber kan modtage varen kun når prisen er fuld betalt.

6           Levering af varer

6/1     Køber erhverver ejendomsretten til varerne ved at betale hele købesummen eller ved modtagelse af varer -baseret iflg. det hvad der kommer senere.

6/2     Bestilte varer vil blive leveret til Køberen på det angivne sted som Køberen i Ordren har anført som den fulde adresse; Køber anerkender dog, at varerne er bestemt til anvendelse kun i Den Tjekkiske Republik.

6/3     Leveringen begynder på datoen for en gyldig købsaftale i henhold til artikel denne Vilkår & betingelser, dvs. ved bekræftelsen af Ordre via e-mail fra Sælgeren. I tilfælde af, at køberen har valgt muligheden for betaling ved forud bankoverførsel, skal leveringsperioden ikke påbegyndes, før den fulde betaling af købsprisen, dvs. den passende beløb til Sælgers konto er tilskrevet.

6/4     Medmindre der er angivet en anden leveringstid i den elektroniske butik for de bestemte varer, er leveringstiden 45 hverdage. I tilfælde af at de bestilte varer ikke må leveres inden for den givne periode, skal sælger straks underrette køberen herom og give oplysninger om udskiftningsleveringsperioden. Hvis køber er uenig i ændringen, og der endnu ikke er indgået kontrakt, har køber ret til at annullere købsordren. Hvis Køber er uenig i ændringen, og Kontrakten allerede er indgået, er Køber berettiget til at trække sig tilbage fra Kontrakten indtil varens levering.
6/5 Hvis sælger i henhold til kontrakten er forpligtet til at levere varerne til den destination, som køberen har bestemt i indkøbsordren, er køber forpligtet til at acceptere varerne efter levering. Medmindre Køber accepterer varerne efter levering, er Sælger berettiget til at anmode om et opbevaringsgebyr på 100 CZK om dagen (sig: hundrede tjekkiske kroner) og er derudover berettiget til at trække sig tilbage fra købskontrakten.

6/6     Hvis varerne på grund af årsagerne fra købers side skal leveres gentagne gange eller på en anden måde end angivet i indkøbsordren, er køber forpligtet til at refundere eventuelle omkostninger i forbindelse med gentagen levering af varerne og/eller omkostningerne forbundet med en anden leveringsmetode.

6/7     Køber, som er forbruger, bekræfter accept af varerne ved at anbringe sin underskrift på ledsagedokumentet og/eller følgesedlen. Køber er forpligtet til behørigt at acceptere varerne fra transportøren, kontrollere pakkernes integritet, kontrollere antallet af pakker og straks underrette transportøren om eventuelle mangler. Hvis pakker viser sig at være beskadigede, hvilket er tegn på mulig skade på varerne og/eller mulig uautoriseret indbrud i forsendelsen, anbefales køber ikke at acceptere forsendelsen i egen interesse. Ved at underskrive følgesedlen bekræfter køberen ingen skade og integritet i varepakken. Det anses for, at medmindre pakkerne blev beskadiget og/eller forstyrret, blev varerne leveret uden skader. Køber er forpligtet til at inspicere varerne uden unødig forsinkelse efter accept og at underrette sælger om mulige identificerede fejl umiddelbart efter at have opdaget sådanne mangler. Hvis varerne er markeret som skrøbelige, er Køber altid forpligtet til i nærvær af den leverende person at åbne varepakken og kontrollere, om varerne ikke er mekanisk beskadiget; hvis Køber undlader at gøre det, eller hvis Køber ikke gør krav på sådanne opdagede beskadigede varer umiddelbart efter, anses alle de mekaniske skader på de varer, der blev opdaget på et senere tidspunkt, for at være skader, der er opstået efter godkendelse af varen af Køber.

6/8     Køber, der ikke er forbruger, bekræfter accept af varerne ved at anbringe sin underskrift på ledsagedokumentet og/eller følgesedlen. Køber, som ikke er forbruger, er forpligtet til behørigt at acceptere varerne fra transportøren, kontrollere pakkernes integritet, kontrollere antallet af pakker og straks underrette transportøren om eventuelle mangler. Hvis pakker viser sig at være beskadigede, hvilket er tegn på mulig skade på varerne og/eller mulig uautoriseret indbrud i forsendelsen, anbefales køber ikke at acceptere forsendelsen i egen interesse. Køber bekræfter, at pakken ikke var beskadiget og/eller forstyrret, og at forsendelsen overholdt alle betingelser og krav som angivet ovenfor, og at varerne blev leveret uden defekter. Senere krav om beskadigede eller forstyrrede pakker eller varerne vil ikke blive taget i betragtning. En tilstrækkelig procedure anbefales til køberen, som er forbrugeren, for at undgå tvister om, hvor defekten på varerne stammer fra. Forbrugeren må dog ikke pådrage sig nogen skade for sine rettigheder på grund af manglende overholdelse af ovennævnte anbefaling, især ikke vedkommendes ret til at gøre krav gældende. Hvis varerne er markeret som skrøbelige, er Køber altid forpligtet til i nærvær af den leverende person at åbne varepakken og kontrollere, om varerne ikke er mekanisk beskadiget; hvis Køber undlader at gøre det, eller hvis Køber ikke gør krav på sådanne opdagede beskadigede varer umiddelbart efter, anses alle de mekaniske skader på de varer, der blev opdaget på et senere tidspunkt, for at være skader, der er opstået efter godkendelse af varen af Køber.

6/9     Hvis det ikke er en forbruger, er urimeligt afslag på at acceptere varerne ikke en grund til at annullere kontrakten, og køber er forpligtet til at betale den aftalte købspris og fragtomkostninger, idet sælger har krav på betaling af beviseligt afholdt omkostninger forbundet med forsøget. om gentagen levering af varer til Køber og omkostninger til opbevaring af uacceptable varer.

7           Ansvar for mangler, garantiperiode

7/1     Garantiens længde på grund af retten til mangler i henhold til § 2165, stk. 1, i civilloven er angivet i produktets garantikort, mens minimumsgarantiperioden for nye varer i tilfælde, hvor køber er forbruger er 60 måneder, for porcelænsfarvefasthed ydes der 50 års garanti.

7/2     Garantiperioden begynder fra datoen for købers modtagelse af varerne og kan forlænges med det tidspunkt, hvor varerne er under reparation af garantien. I tilfælde af en uberettiget klage forlænges garantiperioden ikke.

7/3     Garantien dækker fabrikationsfejl på produkterne eller andre mangler, der ikke var forårsaget af uprofessionel eller skødesløs håndtering, brug af produktet i strid med dets formål eller betjeningsvejledning eller skader efter modtagelse af varer fra køberen, såsom mekanisk skade , naturkatastrofer såsom stødslynge eller anden atmosfærisk udledning, ild eller vand eller andre ikke-standardiserede fænomener.

7/4     Krav på mangler ved varer kan fremsættes til sælgeren skriftligt eller efter forudgående aftale personligt i åbningstiden. I tilfælde af en klage er køberen forpligtet til sandfærdigt, fuldstændigt og klart at beskrive den påståede mangel, indsende et garantikort (hvis det er udstedt), bevis for køb og levering og give kontaktoplysninger med henblik på kommunikation om afregning af klage.

7/5     Varerne er ikke beregnet til brug, hvis de viser en mangel. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader, der stammer fra en mangel på varerne eller af brugen af ​​varer med en mangel, hvis køberen vidste om denne mangel eller kunne have kendt med normal forsigtighed.

7/6     Varer, der er markeret som dekorative, er kun beregnet til at blive brugt som et ornament. Sælgeren er ikke ansvarlig for brug til et andet formål, for evnen til at bruge til et andet formål eller for konsekvenserne af brug til et andet formål med sådanne varer.

7/7     Andre rettigheder for køberen, som er forbruger, og proceduren for afregning af mangler er beskrevet i sælgerens klageprocedure på e-handelswebstedet og i sælgerens showroom.

8           Producentens individuelle karakter og fortrydelsesret fra kontrakten

8/1     Køber anerkender, at alle varer, der tilbydes i E-butikken, og hvis hovedkonstruktionsmateriale er porcelæn, altid er individuelt justeret, dvs. håndlavede og farvede på basis og efter Købers ønsker, og derfor hver enkelt stykke varer er original, og afvigelser er mulige mellem individuelle varer. I denne sammenhæng anerkender køberen, at det i henhold til bestemmelserne i civillovens § 1837 ikke er muligt at trække sig tilbage fra købekontrakten for levering af varer, der er ændret efter købers ønske eller for hans person.

8/2     Hvis dette ikke er tilfældet, hvor det ikke er muligt at trække sig tilbage fra købekontrakten, har køberen, der er forbruger, ret til at trække sig tilbage fra købekontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1829, stk. 1, i Civilret inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af varer, og i tilfælde af at genstand for købekontrakten er flere typer varer eller levering af flere dele, løber denne periode fra datoen for modtagelse af den sidste levering af varer . Tilbagetrækning fra købekontrakten skal sendes til sælgeren inden for den frist, der er angivet i foregående punktum. Der er ingen form for fortrydelse fra købekontrakten, men fortrydelsen skal være utvetydig.

8/3     I tilfælde af tilbagetrækning fra købekontrakten i henhold til artikel 8/2 i vilkårene og betingelserne annulleres købekontrakten fra starten. Varerne skal returneres til sælgeren inden for fjorten (14) dage efter tilbagetrækning fra kontrakten til sælgeren. I tilfælde af, at køber overtræder forpligtelsen i henhold til forrige sætning, har sælgeren ret til en kontraktlig bøde på 0,1% (med ord: nul, en tiendedel procent) af købsprisen for de varer, der skal returneres, for hver forsinkelsesdag, dog maksimalt op til varens købspris. Denne bestemmelse påvirker ikke retten til erstatning for skader forårsaget af en overtrædelse af forpligtelsen, som den kontraktlige sanktion gælder for, selvom skaden overstiger den kontraktlige sanktion. Varerne skal returneres til Sælgeren uskadet og ubrugt og om muligt i originalemballagen. Hvis køber trækker sig fra købekontrakten, bærer køber omkostningerne forbundet med returnering af varer til sælgeren, selvom varerne ikke kan returneres på grund af deres art med almindelig post. Køber anerkender, at hvis de varer, der returneres af køberen, er beskadigede, slidte eller delvist forbrugte, har sælgeren ret til erstatning for den skade, der er forvoldt køberen.

8/4     I tilfælde af tilbagetrækning fra kontrakten i henhold til artikel 8/2 i vilkårene og betingelserne skal sælgeren returnere de modtagne midler fra køberen inden for fjorten (14) dage efter tilbagetrækning fra købekontrakten fra køberen, normalt på samme måde som sælgeren modtog dem fra køberen. Hvis dette ikke er muligt, skal sælgeren returnere pengene til køberen til den konto, der er specificeret af køberen til dette formål; indtil køberen giver sælgeren alle de nødvendige betalingsoplysninger, løber fristen for tilbagelevering ikke af pengene. Sælgeren er også berettiget til at returnere den præstation, der er leveret af køberen, når han returnerer varerne fra køber eller på anden måde, hvis køber accepterer, og køber ikke pådrager sig yderligere omkostninger. Hvis køber trækker sig fra købekontrakten, er sælgeren ikke forpligtet til at returnere de modtagne midler til køberen, før køberen returnerer varerne eller beviser, at han har sendt varerne til sælgeren.

8/5     Indtil varen overtages af køberen, har sælgeren ret til at trække sig tilbage fra købekontrakten til enhver tid. I et sådant tilfælde returnerer sælgeren købsprisen til køberen uden unødig forsinkelse (hvis den allerede er betalt), ikke kontant til den konto, der er udpeget af køberen.

9           Samtykke til behandling af personoplysninger

9/1     Ved håndtering af personoplysninger overholder sælgeren alle forpligtelser i henhold til lov nr. 101/2000 Coll., Om beskyttelse af personoplysninger, som ændret.

9/2     Ved at indgå kontrakten og disse vilkår og betingelser accepterer Køber, at Sælger vil behandle Købers personlige data, som Køberen leverede ved bestilling i E-butikken, især navn og efternavn, bopælsadresse, identifikation nummer, skatteidentifikationsnummer, e-mail-adresse, telefonnummer. Formålet med denne behandling er indgåelse og gennemførelse af kontrakten og udbuddet af handel og tjenester og beskyttelsen af ​​Sælgers rettigheder og juridisk beskyttede interesser. Samtykke gives på ubestemt tid og kan tilbagekaldes til enhver tid; klagen vedrører dog ikke data i det omfang, Sælger har ret til at behandle sådanne data uden samtykke.

9/3     Sælgeren kan give en tredjepart tilladelse til at behandle ovennævnte personoplysninger som processor. Sælgeren underretter hermed køberen og giver ham en eksplicit instruktion om de rettigheder, der følger af lov nr. 101/2000 Coll., Om beskyttelse af personoplysninger, dvs. især at levering af personoplysninger er frivillig, som køber har retten til at få adgang til dem, har ret Ovenstående samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt på sælgers adresse, og det har også ret til at kontakte kontoret for beskyttelse af personoplysninger i tilfælde af krænkelse af dets rettigheder, hvis Sælger arrangerer ikke afhjælpningen selv efter købers anmodning.

9/4     Køber accepterer at sende oplysninger relateret til Sælgers varer, tjenester eller forretning til Købers elektroniske adresse og accepterer endvidere Sælgers afsendelse af kommerciel kommunikation til Købers elektroniske adresse; Køberen garanteres, at han kan trække dette samtykke tilbage uden yderligere omkostninger.

10           Lektioner om muligheden for udenretslig bilæggelse af forbrugertvister

10/1     I tilfælde af en forbrugerkonflikt kan forbrugeren henvende sig til det udenretslige bilæggelsesorgan for forbrugertvister. Den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed er det kompetente genstand for udenretslig bilæggelse af forbrugertvister.

Kontakt information:

den tjekkiske handelsinspektion

Centralt inspektorat - ADR-afdeling

Stepanska 15 120 00 Prag 2

Web: https://adr.coi.cz/cs

11           Afsluttende bestemmelser

11/1     Disse vilkår og betingelser vises på E-handelswebstedet www.katypaty.com, og deres ordlyd træder i kraft på bestillingsdatoen sendes til køberen som en del af en e-mail, der bekræfter modtagelsen af ​​ordren (artikel 3 / 6), der gør det muligt for køberen at arkivere og reproducere.

11/2     Forretningsbetingelserne gælder i det omfang og den ordlyd, der er angivet i elektronikbutikken på dagen for afsendelse af den elektroniske ordre. Ved at sende en elektronisk ordre bekræfter køberen overfor sælgeren, at han har læst disse vilkår og betingelser, og at han er enig med dem. Køber er tilstrækkeligt informeret om disse vilkår og betingelser før den faktiske udførelse af ordren og har mulighed for at stifte bekendtskab med dem.

11/3     I forhold til køberen er sælgeren ikke bundet af nogen adfærdskodekser i henhold til bestemmelserne i § 1826, stk. 1 lad. e) i civillovgivningen.

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.